singapore

เรามารู้จักกับสิงคโปร์ก่อนนะครับ

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะ  อยู่ทางใต้ของประเทศไทย  อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แต่ก่อนสิงคโปร์เป็นเมืองๆหนึ่งของมาเลเซีย  ในปีค.ศ.1965  สิงคโปร์มีบุรุษผู้สร้างชาติอยู่คนหนึ่ง คือ ลี กวน ยู  ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนานที่สุดของ ประเทศสิงคโปร์ และเป็นผู้กำหนดทิศทางของสิงคโปร์อย่างจริงจัง  ในสมัยท่าน ท่านสามารถทำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงิน  กาธนาคาร  ตลาดหุ้น  การบิน  ท่าเรือพาณิชย์ขายสินค้าไปทั่วโลก เพราะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะและบริเวณรอบๆเกาะเป็นน้ำลึกหมดจึงทำให้เรือสินค้าสามารถจอดเทียบเข้ามาได้เลย

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสิงคโปร์จะเป็นชาวจีนส่วนใหญ่  และด้านภาษา  ภาษาราชการของประเทศสิงคโปร์ คือ  ภาษาอังกฤษ  และมีอีกภาษาหนึ่งที่คนนิยมใช้กันมากแต่ไม่เป็นภาษาราชการคือ ภาษาจีน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นคนจีน  ด้านเงินทองของประเทศสิงคโปร์  1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับ 23.5 บาทไทย  ด้านไฟฟ้า  ประเทศสิงคโปร์และเราสามารถใช้ไฟฟ้าได้เหมือนประเทศไทยแต่ หัวปลั๊กเขาเป็น 3 หัวเหลี่ยม  สัญลักษณ์ของประเทศคือ สิงโตทะเล

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สถานที่, Review คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s