Quest

ช่วงเทศกาลแห่งความสุข  ผมมอบความสุขให้ผู้ปกครอง  โดยการ
1.การดูแลผู้ปกครองตอนไปกินข้าวเย็น
ในบางวันผมได้ออกไปทานข้าวนอกบ้าน  ผมจึงออกไปช่วยดูแลผู้ปกครองเวลาผู้ปกครองต้องการอะไร   แคนี้ก็ทำให้ผู้ปกครองมีความสุขแล้วครับ
2.การช่วยงานผู้ปกครอง
3.การตั้งใจเรียนหนังสือ

ผมมีภาระดังนี้
1.การนำขยะไปทิ้ง
ใน1วันผมนั้นจะนำถุงขยะจากในบ้านออกไปทิ้งนอกบ้านเป็นประจำทุกวัน
2.การนำถ้วยชามอาหารไปเก็บที่ล้าง
ในแต่ละวันในบ้านผมจะมีจานชามที่กินแล้วและวางอยู่  ผมจึงนำถ้วยชามเหล่านั้นนำไปไว้ที่ซิงค์ล้างจาน  และบางครั้งผมก็ล้างจานชาม
3.การทำน้ำและน้ำชาถวายพระ
ผมจะต้องทำน้ำและน้ำชาถวายพระเป็นประจำ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Quest, Review คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s