Traffic light

งานชิ้นที่ 1

Traffic  light

A : What does this sign mean ?

B : Slow down – There is a traffic  light  ahead.

แปล

A : สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอย่างไร

B : ช้าลง — มีสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า

งานชิ้นนี้ท่าอาจารย์วาสนาให้ผมไปทำไฟจราจรมา1ป้ายและแปลคำแปลมาด้วย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน อังกฤษ, Review คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s